รัฐบาลเล็งปลอดล็อคท่องเที่ยว ก.ค. แจก คูปองส่วนที่พักในการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

Spread the love

         สศช. แจงกรอบเงินกู้ยืม 4 แสนล้าน ปลุกเศรษฐกิจ กระตุ้นการบริโภค-ท่องเที่ยว เปิดเผยรัฐอาจจัดแพ็คเกจไทยเที่ยวไทย ออกคูปองช่วยลดค่าที่พัก 40-50% รับปลดล็อกการท่องเที่ยว เดือนกรกฎาคม นี้

         นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวมาว่า วิธีทางเสนอ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ วงเงิน 4 แสนล้านบาทจาก พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 มุ่งหวังให้มีเม็ดเงินลงระบบเศรษฐกิจช่วงเดือนกรกฎาคม ตุลาคม นี้ ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจยังคงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท 3 เดือนจะหมดลงในเดือน มิ.ย.นี้

         ขณะที่วงเงินงบประมาณปี 2564 จะเริ่มเบิกจ่ายได้วันที่ 1 ตุลาคม จึงต้องมีเงินลงไปให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจช่วงนี้ เช่น การมุ่งหน้าไปสู่การท่องเที่ยวเชิงประสิทธิภาพ และการเกษตรที่ใช้นวัตกรรมเพิ่มคุณภาพการผลิต  โดยโครงการที่เสนอเข้ามาคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ จะดูความพร้อมของโครงการที่เบิกจ่ายและทำโครงการเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ และดูการจ้างงานในชุมชนท้องถิ่นในส่วนโครงการโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน แจกคูปองลดค่าที่พัก40-50%

         สำหรับในการ รู้สึกตัว เศรษฐกิจในประเทศภายหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด สศช. มองว่าจะได้ผลเร็วที่สุด คือ การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวและการบริโภคในประเทศเนื่องจากเครื่องยนต์เศรษฐกิจต่างๆดับเกือบหมด โดยในเดือนกรกฎาคมซึ่งจะเริ่มมีการปลดล็อกให้มีการท่องเที่ยวในประเทศได้มาตรการที่ภาครัฐจะออกมาเพื่อช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศโดยอาจให้มีมาตรการลดค่าที่พักให้กับคนที่เดินทางท่องเที่ยว 40 – 50% โดยส่วนที่ลดให้ภาครัฐจะสนับสนุนเงินให้ในรูปแบบคูปอง โดยใช้ข้อมูลจากฐานภาษีมาเป็นส่วนลดให้เหมือนกับมาตรการไทยท่องเที่ยวไทยที่เคยทำมาแล้วในส่วนนี้

        ส่วนมาตรการกระตุ้นการบริโภคอื่นๆเช่นมาตรการช็อปช่วยชาติหรือมาตรการชิมช็อปใช้ ที่ภาคเอกชนมีการเสนอมาจะต้องมาพิจารณาดูความเหมาะสมของโครงการอีกครั้ง

       สำหรับกรอบการทำงานและระยะเวลาในการอนุมัติโครงการคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯจะเริ่มเปิดรับแนวคิดโครงการจากหน่วยงานที่เสนอเข้ามาในวันที่ 5 มิถุนายน จากนั้นในวันที่ 5-15 มิ.ย.คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการจะเชิญหน่วยงานเข้ามาประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียดโครงการ จากนั้นในวันที่ 15 มิถุนายนให้หน่วยงานจัดส่งข้อเสนอโดยผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด คณะอนุกรรมการกลั่นกรองจะพิจารณาโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มิ.ย.และเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองชุดใหญ่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ก.ค. และเสนอให้ที่ประชุม ครม.เห็นชอบวันที่ 7 ก.ค.63

         เคาะ‘4แผนงาน’ปลุกเศรษฐกิจ

        ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2563 ได้อนุมัติกรอบแผนงานและโครงการที่จะอนุมัติภายใต้วงเงิน 4 แสนล้านบาทไว้ 4 กลุ่มแผนงานประกอบได้ด้วย

        1.แผนงานโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ เพิ่มสมรรถนะ และก็ยกฐานการสร้าง และการบริการในสาขาเศรษฐกิจ ที่สำคัญของประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ

        2.แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินแผนการหรือกิจกรรม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต รวมทั้ง สินค้า ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการผลิต รวมทั้ง อุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวก ที่ ต้อง สำหรับในหารปรับปรุง สินค้า แคว้น รวมทั้ง ชุมชน

         3.แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน รวมทั้งการลงทุนต่างๆ ของภาคเอกชน เพื่อสถานการณ์การบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ ระดับปกติได้โดยเร็ว เช่น โครงการช็อปช่วยชาติและการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยรัฐสนับสนุนเงินบางส่วน

         4.แผนงานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานผ่านการดำเนินแผนการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป

         ททท.ถกสศค.ฟื้นฟูท่องเที่ยววันนี้

         นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พูดว่า วันนี้ (26 พ.ค.) เวลา 9.30 น.ที่กระทรวงการคลัง ททท.จะหารือกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ถึงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงิน วงเงิน 4 แสนล้านบาท

         โดยจะมีแนวทางเกี่ยวกับฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลายมาตรการ อาทิ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อทำโปรโมชั่นลดราคากระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางในประเทศ เช่น การแจกคูปองท่องเที่ยว รวมถึงมาตรการอื่นๆ ซึ่งจะจัดทำออกมาเป็นแพ็คเกจใหญ่ฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในปีนี้

         ผู้ว่าการ ททท.กล่าวเพิ่มเติมว่า วานนี้ (25 พ.ค.) กระทรวงการท่องเที่ยวฯ และกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกันเปิดตัวโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA โดยตราสัญลักษณ์มีอายุประมาณ 2 ปี ล่าสุดมียอดผู้ประกอบการท่องเที่ยวสมัครรับการตรวจสอบเพื่อรับตราสัญลักษณ์ SHA จำนวน 1,442 ราย หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา

รัฐบาลเล็งปลอดล็อคท่องเที่ยว ก.ค. แจก คูปองส่วนที่พักในการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

รัฐบาลเล็งปลอดล็อคท่องเที่ยว ก.ค. แจก คูปองส่วนที่พักในการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

 รัฐบาลเล็งปลอดล็อคท่องเที่ยว ก.ค. แจก คูปองส่วนที่พักในการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

รัฐบาลเล็งปลอดล็อคท่องเที่ยว ก.ค. แจก คูปองส่วนที่พักในการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *