ตรวจเยียวยาเกษตรกร สิทธิรับ 15,000 บาท พร้อมเช็กสถานะ อุทธรณ์

Spread the love

         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดระบบรับเรื่อง อุทธรณ์ เงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค. 63) เริ่ม 16 พ.ค. นี้ พร้อมเว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิ์เกษตรกร

         นายอนันต์ สุวรรณ์รัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า เกษตรกรกลุ่มที่ 1 ที่ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตร ณ วันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา มีคุณสมบัติได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท นาน 3 เดือน จำนวน 6.77 ล้านคน ทาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะจ่ายให้ตั้งแต่วันที่ 15-20 พฤษภาคม 63 จำนวน 3.3 ล้านคน ส่วนที่เหลือ 3.4 ล้านคนนั้นได้อยู่ระหว่างการคัดกรองตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับมาตรการอื่นๆ คาดว่าจะสามารถรับเงินเยียวยาได้ภายในวันที่ 25 พฤาภาคมนี้

         โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th (คลิกที่นี่) หรือ http://savefarmer.oae.go.th/ (คลิกที่นี่)

         และติดตามผลการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ ธ.ก.ส. ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com หรือตู้ปรับสมุดหน้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทั่วประเทศ และจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคาร

         สำหรับเกษตรกรท่านนั้นที่ได้ลงทะเบียนแล้วแต่ยังติดปัญหาไม่ได้รับเงินเยียวยาจากสาเหตุต่างๆ กระทรวงเกษตรฯ ได้เปิดให้บริการ “ระบบรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร” ขึ้น โดยเกษตรกรที่มีปัญหาสามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติม หรือ เดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตนเอง ได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค ได้แก่

        สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด

  1. สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด
  2. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด
  3. สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน
  4. เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4
  5. สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
  6. การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)
  7. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

         เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จะคอยตอบคำถามข้อสงสัย และช่วยแก้ไขปัญหา หากมีปัญหาที่หน่วยงานในระดับพื้นที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จะส่งเรื่องให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน หากหน่วยงานต้นสังกัดยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อีกจะส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการอุทธรณ์ดำเนินการต่อไป ซึ่งเกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์สามารถตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์ฯ ได้ด้วยตนเอง โดยเข้าไปที่เว็ปไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th หรือ www.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.com ได้โดยตรง

ตรวจเยียวยาเกษตรกร สิทธิรับ 15,000 บาท พร้อมเช็กสถานะ อุทธรณ์

ตรวจเยียวยาเกษตรกร สิทธิรับ 15,000 บาท พร้อมเช็กสถานะ อุทธรณ์

ตรวจเยียวยาเกษตรกร สิทธิรับ 15,000 บาท พร้อมเช็กสถานะ อุทธรณ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *